Contact

Bestuur:

Ton Vernooij (voorzitter) M 06-51 22 09 45
Robin Koppers (secretaris) T 06-22 95 43 60
Ben Schouten (penningmeester) T 030-601 17 55
Richard Scheidt (algemeen) M 06-25 04 0681
Kees van Ramselaar (voorzitter jeugd) T 030-244 58 58
Pieter Verweij (technische zaken) M 06-46 28 29 73

Huidig bestuur van links naar rechts:
Kees van Ramselaar, Robin Koppers, Richard Scheidt, Ton Vernooij, Pieter Verweij en Ben Schouten

Redactie:

Irene Okkerman clubblad@vvschalkwijk.nl M 06-21 43 61 84

Jeugdbestuur:

Kees van Ramselaar (voorzitter) T 030-244 58 58
Trudy van Rijswijk (secretaris en vertrouwenspersoon) M 06-16 46 41 19
Vincent Kuik (penningmeester) M 06-30 15 75 11
Marco van den Heiligenberg (technische zaken) T 06-48 42 58 87
Ronald Vernooij (technische zaken) T 030-637 21 11

Wedstrijdsecretariaten:

Zondagvoetbal senioren:

Wim Uijttewaal T 030-601 24 02

Zaterdagvoetbal jeugd:

Yannic Hoonhoud  yannic-hoonhoud@hotmail.com

Afgelastingen zondagvoetbal senioren:

Berry van Duijn T 030-601 18 10

Afgelastingen zaterdagvoetbal jeugd:

Kantine vanaf 8.30 uur T 030-601 1584

Mutaties ledenadministratie:

Senioren: Berry van Duijn berry.van.duijn@planet.nl T 030-601 18 10
info@vvschalkwijk.nl
Jeugd: Vincent Kuik vchkuik@casema.nl T 06-30 15 75 11

Let op:

  • Aanmelding en opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren;
  • Opzegging en/of onderbreking van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 mei – voorafgaande aan het nieuwe seizoen – te geschieden.

Contactpersoon melding langdurige ziekten/blessures:

Ria Kolfschoten T 06-13 04 44 01

 

Commissies:

Kantinecommissie:

Mike Hommelberg M 06-29 27 55 22

PR&Sponsoring:

Irene Okkerman M 06-21 43 61 84

Accommodatiecommissie:

Jan van Rooijen T 030-601 19 42

Buurttoernooi:

Wim Uijttewaal T 030-601 24 02

Kaartcommissie:

Johan van Buren T 030-601 13 58

Draaiavond:

Ton Koppers M 06-22 40 34 63

Parkeergelegenheid:

De Wiese 2
3998MD Schalkwijk